Forside

Foreningen

As Hedegård

Seneste nyt:

Kære medlemmer.

 

Vi har holdt bestyrelsesmøde den 22. september 2016 og fra det kan vi berette:

 

•Vedtægter

Revision af vedtægterne blev godkendt på den ekstraordinære generalforsamling den 13.august.

Bestyrelsen vil frem til næste års generalforsamling arbejde på en generel revision af vedtægterne

 

•Tinglysning

Tinglysning af de ca. 20 som ønsker deres kontrakt tinglyst er nu ved at være på plads og udsendt til medlemmerne. Lars Brandt har oplyst, at der har været problemer med den landinspektør som tidligere var på sagen, så derfor har Lars Brandt sat Landinspektør Bonefeld fra Horsens på opgaven, for at få tinglysningen gjort færdig.

 

•Retssag

Skønserklæringen er fremsendt til de medlemmer, som er med i retssagen og det viser sig at skønsmanden vurderer lejen til i gennemsnit af være ca. 3.600kr. lavere end det udlejer forlanger, og det falder godt i tråd med den vurdering vi tidligere fik fra EDC.

Nu er det op til retten at fastsætte den endelige leje, og så må vi se, om det får afsmittende virkning på de lejere, som ikke er med i retssagen, eller der skal startes en ny sag.

 

•Regnskab

Regnskabet ser godt ud, og der er god luft i budgettet, så det blev aftalt at indkøbe materialer til kanter omkring petanque banen og lægger dem på lager til næste år.

 

Alle med undtagelse af et medlem har indbetalt kontingent.

 

•Vedligehold inden vinter

Hjørner på fodbold mål forstærkes med hjørnebeslag og der sættes en dug op under loftet i skuret, så der undgås dryp fra tagpladerne på traktoren.

 

 

Mange hilsner

Jette, Vibeke, Poul, Peter og Vagn